Zarząd PTW

 

 

ZARZĄD 

Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego( wybrany w dniu 30 września 2020 r.) 

 

1  Jacek Karolak  Prezes Zarządu 
2  Jerzy Podsędek  Wiceprezes ds. sportowych 
3  Piotr Perkowski  Wiceprezes ds. gospodarczych 
4  Zbigniew Półtorak  Skarbnik 
5  Piotr Sałkowski  Sekretarz 
6  Tomasz Olenderek  Członek Zarządu ds. Marketingu 
7  Marek Jaszczak  Członek ds. sekcji tenisa ziemnego 
8  Marek Chądzyński  Gospodarz 

 

                                                                                                        KOMISJA REWIZYJNA 

 

1  Tomasz Sobieraj   Przewodniczący 
2  Bogdan Skierski  Sekretarz 
3  Henryk Szlachta  Członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply: