Składki członkowskie

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 

Mocą Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego z dnia 14 maja 2010 roku wysokość składek członkowskich w PTW jest następująca:

 

Lp.

Grupy członków Towarzystwa

Kwota składki miesięcznej []

1

Czynni zawodnicy do 18 lat 

5,-

2

Czynni zawodnicy powyżej 18 lat- uczniowie, studenci niepracujący

– pozostali

 

8,-

15,-

3

Emeryci i renciści 

10,-

4

Wszyscy pozostali członkowie PTW, w tym członkowie grup rekreacyjnych(tenisiści, mastersi, wędkarze itp…)

20,-

 

[notice]Członkowie Honorowi Towarzystwa nie płacą składek członkowskich.[/notice]

Leave a Reply: