XXX Płockie Ergowiosła z Active Row

1 grudnia 2022 Karolak 0 Comments

XXX Płockie Ergowiosła z Active Row

Wczoraj, w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku, odbyły się zawody na ergometrach wioślarskich. Impreza, jedna z cyklu Mistrzostw Szkół Podstawowych w ramach XXX Płockich Ergowioseł zorganizowana została przez Płockie Towarzystwo Wioślarskie.

 Impreza miała wyjątkową oprawę bowiem była współfinasowana przez Gminę Miasto Płock oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiej akcji Active Row zorganizowanej przez Fundację  Michała Jelińskiego ACTIVEdiabet.

Michał Jeliński – czterokrotny mistrz Świata i mistrz olimpijski w wioślarstwie (Pekin 2004) Program ACTIVEDIABET to realizowany przez Michała Jelińskiego we współpracy z Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą. ACTIVEDIABET to program skierowany do osób z cukrzycą wspierający ich w aktywności fizycznej.

Młodzież z klas 5-6 rywalizowała na dystansie 200 m zaś z klas 7-8 na 300 m. Za trzy pierwsze miejsca w każdej z czterech kategorii młodzież otrzymała medale, puchary i nagrody rzeczowe… W imprezie wystartowali również uczestnicy programu Młode Polskie Wiosła realizowanego przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich ze środków MSiT z udziałem zawodników Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Podstawowym celem imprezy, w której wzięło udział 11 szkół podstawowych z Płocka była promocja wioślarstwa halowego jako dyscypliny powszechnej i dostępnej dla każdego co potwierdził fakt udziału około 1400 dzieci. Drugim celem było porównanie szkół miedzy sobą a więc rywalizacja drużynowa (suma czterech najlepszych  czasów). I tak:

W klasach V i VI dziewcząt:

I m – SP nr 3 (3:08,1);   II m – SP nr 21 (3:16,6);   III m – SP nr 16 (3:17,1)  

W klasach V i VI chłopców:

I m – SP nr 13 (2:59,0);   II m – SP nr 8 (2:59,1);   III m – SP nr 6 (2:59,8) 

W klasach VII i VIII dziewcząt:

I m – SP nr 21 (4:26,4);   II m – SP nr 3 (4:34,9);   III m – SP nr 23 (4:38,5) 

W klasach VII i VIII chłopców:

I m – SP nr 3 (3:50,8);   II m – SP nr 21 (4:00,0);   III m – SP nr 22 (4:00,3) 

Leave a Reply: