Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków PTW

8 maja 2019 Karolak 0 Comments

Zawiadomienie

Zarząd Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, działając w myśl § 25 i 27 Statutu Towarzystwa, zawiadamia Szanownego Pana/Panią o zwołaniu
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 18: 00 w pierwszym terminie, oraz o godzinie 18:15 w drugim terminie,
Zebranie odbędzie się w świetlicy Towarzystwa, przy ulicy Juliusza Kawieckiego 1a.
Dokumenty na WZS, dla członków PTW będą udostępnione w biurze Towarzystwa, nie później niż 14 dni przed zebraniem.
Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach najwyższej władzy PTW.

Z poważaniem
Zarząd PTW

W załączeniu:
1. Porządek Obrad
2. Regulamin Obrad.
Pobierz

Leave a Reply: